1
2
3
4
5
6

Byplanlægning i Fredensborg

Forslag til ny udnyttelse af Gl. Fredensborg kommunes rådhus og øvrige administrationsbygninger. Butikscenter, kontor og boliger. Infrastruktur og parkering.