1
2
3
før1
før2

Ny 1. sal på hus i Lille Skensved

Tilbygning af 1. sal med soveværelser, opholdsrum og kontor samt badeværelse på 60’er hus. En stor og flere små kviste sørger for lys og rumlighed under sadeltaget. Den nye 1. sal er placeret ovenpå det gamle tag af betonelementer.