For mig handler indretning om at opnå den rette balance mellem funktionalitet og stemning. Jeg hjælper såvel virksomheder som private med indretning af alt fra større domiciler til børnenes værelser.

Processen

 1. Idéoplæg/dispositionsforslag
  På grundlag af et program over jeres ønsker og behov, udarbejder jeg et idéoplæg bestående af en eller flere alternative løsninger optegnet i planer samt perspektivskitser, som angiver projektets særlige karakteristika. Idéoplægget fremlægges ved et møde, hvor skitserne gennemgås.
 2. Prissætning
  Forslaget gennemarbejdes med valg af materialer og overflader, og der udabejdes en overordnet beskrivelse, for at kunne beregne et prisoverslag.
 3. For-/myndighedsprojekt
  Omfatter projektet ændringer i etagearealet, bærende konstruktioner, brand- og flugtveje eller ændres bygningens facader væsentligt, detaljeres projektet i tegninger og beskrivelse, så det samlede materiale kan sendes til godkendelse hos kommunen.
 4. Hovedprojekt
  Konstruktion og materialer detaljeres og beskrives i et udbudsmateriale, som sammen med en tidsplan for projektet danner grundlag for entreprenørernes tilbudsgivning.
 5. Byggeri
  Når der er indgået aftale med en entreprenør, fører jeg tilsyn med byggeriets udformning og fremdrift.