Når kvadratmeterne ikke rækker, eller er fordelt anderledes end I ønsker det, kan en om- eller tilbygning være løsningen. Ud fra jeres behov hjælper jeg jer med at se hvilke muligheder I har. Jeg hjælper jer gennem processen fra de første skitser til det færdige byggeri i samarbejde med dygtige ingeniører.

Processen

 1. Idéoplæg/dispositionsforslag
  På grundlag af et program over jeres ønsker og behov, udarbejder jeg et idéoplæg bestående af en eller flere alternative løsninger optegnet i planer, der viser husets rumfordeling samt perspektivskitser, der angiver projektets særlige karakteristika. Idéoplægget fremlægges ved et møde, hvor skitserne gennemgås.
 2. Prissætning
  Forslaget gennemarbejdes, og der udarbejdes en overordnet beskrivelse, for at kunne beregne et prisoverslag.
 3. For-/myndighedsprojekt
  Når projektet har fået sin endelige form, detaljeres tegninger og beskrivelse, så det samlede materiale kan sendes til godkendelse hos kommunen.
 4. Hovedprojekt
  Husets konstruktion og materialer detaljeres og beskrives i et udbudsmateriale, som sammen med en tidsplan for projektet danner grundlag for entreprenørernes tilbudsgivning.
 5. Byggeri
  Når der er indgået aftale med en entreprenør, fører jeg tilsyn med byggeriets udformning og fremdrift.