Ingen del af din ejendom er for lille eller for ubetydelig til at blive betragtet ud fra et arkitektonisk synspunkt. Jeg hjælper dig gerne med løsningerne til ejendommens mindre bygninger, fordi jeg tror på, at det er detaljerne der fuldender helheden.

Processen

 1. Idéoplæg/dispositionsforslag
  På grundlag af et program over jeres ønsker og behov, udarbejder jeg et idéoplæg bestående af en eller flere alternative løsninger optegnet i planer samt perspektivskitser, der angiver projektets særlige karakteristika. Idéoplægget fremlægges ved et møde, hvor skitserne gennemgås.
 2. Prissætning
  Forslaget gennemarbejdes, og der udarbejdes en overordnet beskrivelse, for at kunne beregne et prisoverslag.
 3. Forprojekt/myndighedsprojekt
  Når projektet har fået sin endelige form, detaljeres tegninger og beskrivelse, så det samlede materiale kan sendes til godkendelse hos kommunen.
 4. Hovedprojekt
  Husets konstruktion og materialer detaljeres og beskrives i et udbudsmateriale, som sammen med en tidsplan for projektet danner grundlag for entreprenørernes tilbudsgivning.
 5. Byggeri
  Når der er indgået aftale med en entreprenør, fører jeg tilsyn med byggeriets udformning og fremdrift.