Byplanlægning i Fredensborg

Forslag til butikscenter, kontor og boliger, infrastruktur og parkering. Ny udnyttelse af Gl. Fredensborg kommunes rådhus, øvrige administrationsbygninger samt omkringliggende arealer.